ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ thể của quan hệ pháp lí là:

  • A. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong một nhà nước.
  • B. Cá nhân, tổ chức được nhà nước công nhận có khả năng tham gia vào các quan hệ pháp lí.
  • C. Cá nhân, tổ chức cụ thể có được những quyền và mang những nghĩa vụ pháp lý nhất định được chỉ ra trong các quan hệ pháp lí cụ thể. 
  • D. Cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1