ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là:

  • A. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế
  • B. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
  • C. Hình thức chính thể quân chủ đại nghị
  • D. Cả câu b và c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1