ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những công việc mà nhà nước phải giải quyết mang tính cấp bách hoặc lâu dài là:

  • A. Chức năng đối ngoại của nhà nước
  • B. Nhiệm vụ của nhà nước
  • C.  Chức năng đối nội của nhà nước 
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1