ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:

  • A. Bán vật là di tích lịch sư
  • B. Bán vật đang thế chấp
  • C. Bán vật đang cầm cố 
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1