ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ thể có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm:

  • A. Mọi công dân
  • B. Các cơ quan Nhà nước
  • C. Các tổ chức khác trong xã hội
  • D. Tất cả đều đúng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1