ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan thường trực của quốc hội là:

  • A. Chính phủ
  • B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
  • C. Hội đồng nhân dân các cấp
  • D. Uỷ ban nhân dân các cấp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1