YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan thường trực của quốc hội là:

  • A. Chính phủ
  • B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
  • C. Hội đồng nhân dân các cấp
  • D. Uỷ ban nhân dân các cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA