ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bồi thường thiệt hại là chế tài:

  • A. Dân sự
  • B. Hành chính
  • C. Kỷ luật
  • D. Hình sự
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1