ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tư cách thể nhân không được công nhận cho:

  • A. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam
  • B. Người chưa trưởng thành
  • C. Người mắc bệnh Down
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1