ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Độ tuổi kết hôn theo quy định của luật hôn nhân - gia đình là:

  • A. Nữ từ 18 tuổi trở lên; nam từ 20 tuổi trở lên
  • B. Công dân từ 18 tuổi trở lên
  • C. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên
  • D. Nam từ đủ 20 tuổi; nữ từ đủ 18 tuổi 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1