YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủ tục kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân – gia đình Việt Nam là: 

  • A. Chỉ cần tổ chức tiệc cưới
  • B. Phải đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân nơi bên nam thường trú 
  • C. Phải đăng ký kết hôn tại Tòa án 
  • D. Phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bên nam hoặc bên nữ cư trú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA