ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

  • A. Ngành luật dân sự
  • B. Ngành luật tố tụng dân sự
  • C. Ngành luật doanh nghiệp
  • D. Ngành luật tố tụng hình sự 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1