ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A.  Muốn trở thành chủ thể QHPL thì trước hết phải là chủ thể pháp luật
  • B. Đã là chủ thể QHPL thì là chủ thể pháp luật
  • C. Đã là chủ thể QHPL thì có thể là chủ thể pháp luật, có thể không phải là chủ thể pháp luật
  • D. Cả A và B
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Chủ thể QHPL là những cá nhân đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật qui định cho mỗi loại quan hệ pháp luật và tham gia vào QHPL đó. Do đó A & B đều đúng

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1