YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các sự kiện pháp lý nào sau đây được xem là sự biến pháp lý:

  • A. Sự qua đời của một người
  • B. lập di chúc thừa kế
  • C. Đăng ký kết hôn
  • D. Nhận con nuôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA