YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan hệ pháp luật hình sự là quan hệ phát sinh giữa các chủ thể:

  • A. Giữa người phạm tội, người bị hại và nhà nước
  • B. Giữa nhà nước và người bị hại
  • C. Giữa người phạm tội và người bị hại
  • D. Giữa người phạm tội và nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA