ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi: 

  • A. Vi phạm hình sự
  • B. Vi phạm công vụ
  • C. Vi phạm kỷ luật
  • D. Vi phạm dân sự 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1