ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chế định “Giao dịch dân sự” thuộc ngành luật nào:

  • A. Ngành luật kinh tế 
  • B. Ngành luật tài chính
  • C. Ngành luật dân sự
  • D. Ngành luật đất đai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1