ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 

  • A. Thực hiện đúng hợp đồng lao động 
  • B. Bảo đảm an toàn lao động cho người lao động 
  • C. Tôn trọng nhân phẩm của người lao động 
  • D. Cả A,B,C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1