ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nhà nước nào sau đây là cơ quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước ta:

  • A. Bộ Quốc phòng.
  • B. Bộ Ngoại giao.
  • C. Bộ Công an.
  • D. Cả a, b, c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1