ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một quan hệ pháp luật:

  • A. Khi có quan hệ pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội tương ứng 
  • B. Khi xuất hiện chủ thể pháp luật trong trường hợp cụ thể
  • C. Khi xảy ra SKPL 
  • D. Cả A, B và C 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một QHPL dưới tác động của 3 yếu tố: QPPL, năng lực chủ thể, sự kiện pháp lý. SKPL đóng vai trò cầu nối giữa QHPL mô hình và QHPL cụ thể hình thành trong đời sống pháp luật. Do đó cần cả 3.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1