Chương I: Khái Niệm Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

 • Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

  Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
  Nội dung của bài học học sẽ giúp các em biết được các vấn đề thường phải giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có CSDL, vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống, các mức thể hiện CSDL và các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. Ở dưới phần nội dung lý thuyết có hai bài tập minh họa để các em củng cố lại bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  Nội dung của bài học bài Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm giúp các em nắm được các chức năng của hệ QTCSDL, nắm được thành phần cơ bản của hệ QTCSDL, biết được vai trò của con người trong từng nhiệm vụ cụ thể,.... Mời các em theo dõi nội dung bài học dưới đây để cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

  14 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

  Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu
  Mục tiêu của bài học Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu nhằm giúp các em biết xác định những công việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc cần làm và biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết