ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các dấu hiệu để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác là: 

  • A. Tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội của hành vi 
  • B. Tính có lỗi của người thực hiện hành vi 
  • C. Tính phải chịu trách nhiệm pháp lý
  • D. Xâm hại quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1