ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kiểu Nhà nước do giai cấp thống trị thiểu số trong xã hội lập ra:

  • A. Chủ nô
  • B. Phong kiến
  • C. Xã hội chủ nghĩa
  • D. Câu A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1