YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào sau đây ban hành? 

  • A. Bộ Tài  nguyên môi trường
  • B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 
  • C. Chính phủ
  • D. Quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA