ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các loại vi phạm pháp luật:

  • A. Vi phạm hình sự
  • B. Vi phạm hình sự, vi phạm hành chính 
  • C. Vi phạm hình sự, vi phạm hành chính và vi phạm dân sự 
  • D. Vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự và vi phạm kỉ luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1