ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:

  • A. Nhà nước đơn nhất
  • B. Nhà nước liên bang
  • C. Nhà nước liên minh
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1