ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật:

  • A. Chức năng điều chỉnh các QHXH 
  • B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
  • C. Chức năng bảo vệ các QHXH 
  • D. Chức năng giáo dục 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai chức năng chính là: điều chỉnh các quan hệ xã hội & giáo dục tác động ý thức của con người

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1