ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Luật lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan hệ lao động là:

  • A. Cá nhân từ 16 tuổi trở lên
  • B. Cá nhân từ 15 tuổi trở lên
  • C. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
  • D. Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1