ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quan hệ xã hội nào sau đây không phải là quan hệ pháp luật:

  • A. Quan hệ vợ – chồng
  • B. Quan hệ mua – bán
  • C. Quan hệ Cha mẹ – con
  • D. Quan hệ tình yêu nam – nữ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1