ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất là:

  • A. Chế độ chính trị
  • B. Chế  độ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ…
  • C. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1