YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chế định “Khởi tố bị can và hỏi cung bị can” thuộc ngành luật nào: 

  • A. Ngành luật dân sự
  • B. Ngành luật tố tụng dân sự 
  • C. Ngành luật tố tụng hình sự 
  • D. Ngành luật hành chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA