AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội:

  • A. Phó Thủ tướng Chính phủ
  • B. Thủ tướng Chính phủ
  • C. Bộ trưởng
  • D. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>