ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thừa kế là chế định quan trọng của ngành luật nào sau đây:

  • A. Luật tố tụng dân sự
  • B. Luật thừa kế
  • C. Luật dân sự
  • D. Luật đất đai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1