YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp đang có hiệu lực thi hành ở Việt Nam hiện nay được ban hành năm nào?

  • A. Năm 1980
  • B. Năm 1959
  • C. Năm 1992
  • D. Năm 2001

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA