YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong khu vực tư pháp:

  • A. Công bố Luật, Pháp lệnh.
  • B. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.
  • C. Tuyên bố tình trạng chiến tranh.
  • D. Quyền ăn xá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA