ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của: 

  • A. Pháp luật
  • B. Đạo đức
  • C. Tôn giáo
  • D. Tổ chức xã hội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1