ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

  • A. Hội đồng dân tộc
  • B. Ủy ban Quốc hội
  • C. Ủy ban thường vụ Quốc hội
  • D. Cả a, b, c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1