YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào có quyền xét xử tội phạm và tuyên bản án hình sự:

  • A. Tòa kinh tế 
  • B. Tòa hành chính 
  • C. Tòa dân sự 
  • D. Tòa hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA