AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức có quyền lực công:

  • A. Nhà nước
  • B. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  • C. Các tổ chức xã hội
  • D. Công ty

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>