ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chế tài của quy phạm pháp luật là:

  • A. Hình phạt nghiêm khắc của nhà nước đối với người có hành vi vi phạm pháp luật.
  • B. Những hậu quả pháp lý bất lợi có thể áp dụng đối với người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của QPPL. 
  • C. Biện pháp cưỡng chế nhà nước áp dụng đối với người vi phạm pháp luật. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Chế tài của QPPL là biện pháp mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1