ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Luật, nghị quyết
  • B. Luật, pháp lệnh
  • C. Pháp lệnh, nghị quyết
  • D. Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ⇒ C. UBTV QH ban hành pháp lệnh, nghị quyết

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1