ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều 36, 37 Luật lao động quy định: đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm 
  dứt hợp đồng khi: 

  • A. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày 
  • B. Do ốm đau, đã điều trị 6 tháng nhưng chưa khỏi
  • C. Do tai nạn, đã điều trị 6 tháng nhưng chưa khỏi
  • D. Cả A,B,C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1