ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quản lý nhà nước cao nhất của nước ta là:

  • A. Quốc hội
  • B. Chủ tịch nước
  • C. Chính phủ
  • D. Tòa án tối cao
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1