ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Nguừi nào quảng cáo gian dổi về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tôi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiên từ 10 triệu đên 100 triệu đông, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là:

  • A.

   Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ

  • B. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này
  • C.

   Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

  • D. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON