ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự kiện người chết làm phát sinh các quan hệ pháp luật:

  • A. Thừa kế
  • B. Hôn nhân
  • C. Tặng cho tài sản
  • D. Tất cả đều đúng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1