ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Độ tuổi để cá nhân thực hiện  quyền bầu cử ở Việt Nam là:

  • A. Từ 23 tuổi trở lên
  • B. Từ 21 tuổi trở lên
  • C. Từ 18 tuổi trở lên
  • D. Từ 16 tuổi trở lên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1