Hoá Học 12 Chương 1: Este - Lipit

 • Bài 1: Este

  Bài 1: Este
  Biết công thức cấu tạo của este và một vài dẫn xuất của axit cacboxylic. Nắm vững các tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như nhiều ứng dụng quan trọng của este trong cuộc sống.

  5 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Lipit

  Bài 2: Lipit
  Thông qua bài học giúp các em có thêm hiểu biết về trạng thái tự nhiên, tầm quan trọng của lipit; hiểu về các tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như cách sử dụng chất béo hợp lí.

  5 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

  Bài 3: Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp
  Bài học cung cấp cho các em khái niệm cũng như phương pháp sản xuất xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

  5 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Luyện tập Este và Chất béo

  Bài 4: Luyện tập Este và Chất béo
  Tiết học củng cố lại kiến thức đã học ở các bài trước về este và chất béo. 

  10 trắc nghiệm 27 hỏi đáp

  Xem chi tiết