YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một người dùng súng bắn đạn hơi vào rừng săn thú. Trong lúc sơ suất đã bắn nhằm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vỉ phạm pháp luật này là:

  • A. Cố ý gián tiếp.
  • B. Vô ý vì quá tự tin.
  • C. Vô ý do cẩu thả.
  • D. Cố ý trực tiếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA