ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:

  • A. Chính thể cộng hòa nghị viện
  • B. Chính thể cộng hòa tổng thống
  • C. Chính thể cộng hòa lưỡng tính
  • D. Chính thể quân chủ đại nghị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1