ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức: 

  • A. Văn bản
  • B. Lời nói
  • C. Hành vi cụ thể
  • D. Câu B và C đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1