ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội:

  • A. Chủ nô
  • B. Phong kiến
  • C. Tư sản
  • D. Xã hội chủ nghĩa. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1